A&A Trdg Holland
Nizozemska, Severna Holandija, NL1817MR, Alkmaar, Jan Ligthartstraat 1
Slovenščina
Domov Tovornjaki Tovornjaki zabojniki Tovornjak zabojnik MERCEDES-BENZ 1218 NL 4X2 174.900 KM EURO 6 2016 LBW

Tovornjak zabojnik MERCEDES-BENZ 1218 NL 4X2 174.900 KM EURO 6 2016 LBW

PDF
Objavi
38.900 €
Neto cena
Stik z nami
Kliči
Znamka MERCEDES-BENZ
Model 1218 NL 4X2 174.900 KM EURO 6 2016 LBW
Tip tovornjak zabojnik
Prva registracija 2016-10-24
Kilometrina 174900 km
Neto teža 7520 kg
Bruto teža 7520 kg
Lokacija Nizozemska Alkmaar
Datum objave jan 11, 2022
Id.št. zaloge trgovca 097223
Opis
Splošne dimenzije 9.43 m × 2.55 m × 3.8 m
Rezervoar za gorivo 180 l
Karoserija
Dimenzije karoserije 7.5 m × 2.48 m × 2.45 m
Motor
Moč 177 KM (130 kW)
Gorivo diesel
Število cilindrov 4
යුරෝ Euro 6
Menjalniki
Znamka Mercedes-Benz
Tip ročni
Prestave 6
Osi
Znamka MERCEDES
Osi 2
Konfiguracija osi 4x2
Vzmetenje vzmetno/zračno
Medosna razdalja 5360 mm
Prednja os 1
Velikost pnevmatike 265/70 R22.5
Zadnja os 1
Velikost pnevmatike 265/70 R22.5
Zavore
ABS
Kabina
Klimatska naprava
Avtoradio
Nadzor hitrosti (tempomat)
Električni pomik stekel
Centralno zaklepanje
Spojlerji
Meglenke
Dodatna oprema
Nakladalna ploščad
Znamka Dhollandia, slider lift
Stanje
Stanje rabljeno
Več podrobnosti
Barva bela
Več podrobnosti
Angleški
= More options and accessories =

- Air horn
- Low-noise
- Radio/CD player
- Remote central locking
- Side skirts
- Speed limiter
- Spotlights
- Windscreen

= Remarks =

MERCEDES BENZ ATEGO 1218 NL 4X2 BOXED TRUCK
VIN WDB 967 025 10 097223
FIRST REGISTRATION 24-10-2016
174.900 KM
190 HP OM394 ENGINE EURO 6 VERSION 2
GEARBOX G 71-6/9.20-1.0

S-CAB CLASSICSPACE, 2.30 M, TUNNEL
AIR CONDITIONING
WHEELBASE 536 CM
STEEL SUSPENSION FRONT, AIR SUSPENSION REAR
TIRE SIZE 265/70R22,5
180 L FUEL TANK + 25 L ADBLUE TANK
STABILITY CONTROL ASSIST (ESP) +LANE KEEPING ASSIST+ACTIVE BRAKE ASSIST (S1D+S1H+S1P)

LABBE CLOSED BOX 750 X 245 X 248 (L X H X B)
FITTED WITH 1 SLIDING DOOR (SIDE) AND ROLLER DOOR(REAR)
DHOLLANDIA SLIDING TAIL LIFT (CAP. 1.500 KG)
WAECO CAMERA SYSTEM

ORIGINAL WHITE COLOR (9147 ARCTIC WHITE)

= More information =

Model year: 2016
Cab: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, day
Torque: 750 Nm
Make of bodywork: Labbé Closed box with sliding side
Service history: Present
General condition: very good
Technical condition: very good
Prikaži celoten komentar
Bodové reflektory
- Boční lemy
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Nízká hlučnost
- Omezovač rychlosti
- Rádio/CD přehrávač
- Vzduchová houkačka
- Čelní sklo
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Fernbediente Zentralverriegelung
- Fernlicht
- Geräuscharm
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Lufthorn
- Radio/CD-Spieler
- Sideskirts
- Windschutz

= Anmerkungen =

MERCEDES BENZ ATEGO 1218 NL 4X2 KOFFER
FG.NR. WDB 967 025 10 097223
ERSTZULASSUNG 24-10-2016
174.900 KM
190 PS OM394 MOTOR EURO 6 VERSION 2
GETRIEBE G 71-6/9.20-1.0

S-CAB CLASSICSPACE, 2.30 M, TUNNEL
KLIMAANLAGE
RADSTAND 536 CM
BLATTFEDERUNG VORNE, LUFTFEDERUNG HINTEN
REIFENGRÖSSE 265/70R22,5
180 L DIESELTANK 25 L ADBLUE TANK
STABILITY CONTROL ASSIST (ESP) +LANE KEEPING ASSIST+ACTIVE BRAKE ASSIST (S1D+S1H+S1P)

LABBE KOFFER 750 X 245 X 248 (L X H X B)
AUSGESTATTET MIT 1 SCHIEBETÜR (SEITE) UND ROLLTÜR (HINTEN)
DHOLLANDIA SCHIEBEHECKLIFT (KAAP. 1.500 KG)
WAECO KAMERASYSTEM

ORIGINAL WEIßE FARBE (9147 ARCTIC WHITE)

= Weitere Informationen =

Modelljahr: 2016
Kabine: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, Tag
Drehmoment: 750 Nm
Marke des Aufbaus: Labbé Closed box with sliding side
Hefte: Vorhanden
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
= Flere valgmuligheder og mere tilbehør =

- Fjernlåsning
- Forrude
- Hastighedsbegrænser
- Minimal støj
- Projektører
- Radio/cd-afspiller
- Sideskørter
- Tryklufthorn

= Yderligere oplysninger =

Modelår: 2016
Førerhus: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, day cab
Moment: 750 Nm
Karosserifabrikat: Labbé Closed box with sliding side
Indtræk: stof
Servicehistorik: Tilgængelig
Overordnet stand: meget god
Teknisk stand: meget god
= Más opciones y accesorios =

- Bajo nivel de ruido
- Bloqueo centralizado a distancia
- Bocina de aire
- Faldones laterales
- Limitador de velocidad
- Parabrisas
- Radio/reproductor de CD
- Reflectores

= Más información =

Año del modelo: 2016
Cabina: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, día
Par: 750 Nm
Marca carrocería: Labbé Closed box with sliding side
Libros: Disponible
Estado general: muy bueno
Estado técnico: muy bueno
= Plus d'options et d'accessoires =

- Corne à air
- Jupes latérales
- Limiteur de vitesse
- Pare-brise
- Peu bruyant
- Phares longue portée
- Radio/Lecteur CD
- Verrouillage centralisé à distance

= Remarques =

MERCEDES BENZ ATEGO 1218 NL 4X2 FOURGON
NO. DE SERIE WDB 967 025 10 097223
PREMIÈRE IMMAT. 24-10-2016
174.900 KM
190 CH OM394 MOTEUR EURO 6 VERSION 2
BOITE DE VITESSES G 71-6/9.20-1.0

S-CAB CLASSICSPACE, 2,30 M, TUNNEL
CLIMATISATION
EMPATTEMENT 536 CM
SUSPENSION ACIER AVANT, SUSPENSION AIR ARRIERE
TAILLE DE PNEU 265/70R22,5
RÉSERVOIR DE CARBURANT 180 L RÉSERVOIR ADBLUE DE 25 L
AIDE AU CONTRLE DE LA STABILITÉ (ESP) AIDE AU MAINTIEN DE VOIE AIDE AU FREINAGE ACTIF (S1D S1H S1P)

LABBE BOITE FERMEE 750 X 245 X 248 (L X H X B)
EQUIPEE DE 1 PORTE COULISSANTE (CTÉ) ET PORTE ENROULANTE (ARRIÈRE)
HAYON DHOLLANDIA (CAP. 1.500 KG)
SYSTÈME DE CAMÉRA WAECO

COULEUR BLANCHE D'ORIGINE (9147 BLANC ARCTIQUE)

= Plus d'informations =

Année du modèle: 2016
Cabine: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, jour
Couple: 750 Nm
Marque de construction: Labbé Closed box with sliding side
Livrets: Présent
État général: très bon
État technique: très bon
Alacsony zajszint
- CD-rádió
- Légkürt
- Oldalsó védőlemezek
- Sebességhatároló
- Spotlámpák
- Szélvédő
- Távirányításos központi zár
Autoradio/CD
- Avvisatore acustico pneumatico
- Bassa rumorosità
- Bloccaggio centralizzato con telecomando
- Fari di profondità
- Grembialature laterali
- Limitatore di velocità
- Parabrezza
= Aanvullende opties en accessoires =

Exterieur
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Sideskirts
- Spoilers
- Verstralers

Infotainment
- Audio-installatie
- Radardetector
- Radio cd speler

Interieur
- Windscherm

Veiligheid
- Snelheidsbegrenzer

Overige
- Geluidsarm
- Luchthoorn

= Bijzonderheden =

MERCEDES BENZ ATEGO 1218 NL 4X2 BAKWAGEN
CHASSISNUMMER WDB 967 025 10 097223
EERSTE REGISTRATIE 24-10-2016
174.900 KM
190 PK OM394 MOTOR EURO 6 VERSIE 2
VERSNELLINGSBAK G 71-6/9.20-1.0

S-CAB CLASSICSPACE, 2.30 M, TUNNEL
AIR CONDITIONING
WIELBASIS 536 CM
BLADVERING VOOR - LUCHTVERING ACHTER
BANDENMAAT 265/70R22,5
180 L BRANDSTOFTANK + 25 L ADBLUE-TANK
STABILITY CONTROL ASSIST (ESP) +LANE KEEPING ASSIST+ACTIVE BRAKE ASSIST (S1D+S1H+S1P)

LABBE GESLOTEN LAADBOX 750 X 245 X 248 (L X H X B)
VOORZIEN VAN 1 SCHUIFDEUR (ZIJKANT) EN ROLDEUR (ACHTER)
DHOLLANDIA ONDERVOUWLAADKLEP (CAP. 1.500 KG)

ORIGINELE KLEUR WIT (9147 ARCTIC WHITE)

= Bedrijfsinformatie =

Neem altijd contact op voor uw bezoek: onze voertuigen bevinden zich op meerdere locaties in Nederland en België!
Always contact us before your visit: our vehicles are located at several locations in the Netherlands and Belgium!

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Aan de gegevens in deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
All mentioned prices exclude VAT. No rights can be derived from the information in this advertisement.

= Meer informatie =

Modeljaar: 2016
Cabine: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, dag
Koppel: 750 Nm
Merk opbouw: Labbé Closed box with sliding side
Bekleding: Stof
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
= Więcej opcji i akcesoriów =

- Alarm dźwiękowy
- Ogranicznik prędkości
- Owiewka
- Pilot do zamka centralnego
- Radio / odtwarzacz CD
- Reflektory
- Spoilery boczne
- Sygnał dźwiękowy trąbkowy

= Więcej informacji =

Rok modelu: 2016
Kabina: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, dzienna
Moment obrotowy: 750 Nm
Marka konstrukcji: Labbé Closed box with sliding side
Książeczki: Obecny
Stan ogólny: bardzo dobrze
Stan techniczny: bardzo dobrze
Fecho de portas centralizado
- Limitador de velocidade
- Rádio
= Дополнительные опции и оборудование =

- Ветровое стекло
- Малошумный
- Обтекатели шасси
- Ограничитель скорости
- Пневматический звуковой сигнал
- Пульт дистанционного управления центральным замком
- Радиоприемник/проигрыватель компакт-дисков
- Точечные лампы

= Дополнительная информация =

Модельный год: 2016
Кабина: S-cab ClassicSpace, 2.30 m, tunnel, кабина без спального места (day)
Крутящий момент: 750 Nm
Марка кузова: Labbé Closed box with sliding side
История обслуживания: В наличии
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Diaľkové centrálne zamykanie
- Nízka hlučnosť
- Obmedzovač rýchlosti
- Postranné zásterky
- Reflektory
- Rádio/prehrávač diskov CD
- Vzduchová húkačka
- Čelné sklo
Düşük gürültülü
- Havalı korna
- Hız sınırlayıcı
- Radyo/CD çalar
- Spot lambaları
- Uzaktan merkezi kilitleme
- Yan etekler
- Ön cam
Kako stopiti v stik z nami
Pišite nam
Preverite telefonsko številko: imeti mora mednarodno obliko zapisa in klicno kodo države.
captcha
Kontakti
Ian Anema
Ian Anema
Jeziki: francosko, nemški, nizozémščina, angleški
+31 6 111... Pokaži +31 6 11159159
Rjan Anema
Rjan Anema
Jeziki: francosko, nizozémščina, španski, nemški, angleški
+31 6 115... Pokaži +31 6 11515515
Office
Office
+31 75 514... Pokaži +31 75 514 3685
Pokaži vse
Kako do nas
Naslov
Nizozemska, Severna Holandija, NL1817MR, Alkmaar, Jan Ligthartstraat 1
Lokalni čas pri trgovcu: 03:30 (CET)
Podobni oglasi